Verouderde browser
De door u gebruikte browser wordt niet ondersteund door WebElect. Om met WebElect te kunnen stemmen dient u te beschikken over een meer recente versie van uw browser.

Hoe werkt Webelect?


Ondersteuning

WebElect ondersteunt u bij het volledige traject van uw verkiezing. Van offerte aanvraag tot de uitslag. U krijgt een eigen verkiezingscoach die het gehele traject voor u beschikbaar is. We zijn 24/7 bereikbaar, hierdoor heeft u de garantie dat uw verkiezing op een heldere en transparante manier georganiseerd wordt.

Uw online Dashboard

Met WebElect beschikt u over uw eigen online DashBoard. Hierop heeft u alle functies beschikbaar om het gehele verkiezingstraject te volgen en te sturen. Hierdoor ontstaat een perfecte samenwerking tussen u als verkiezingscommissie en WebElect.


Reglement

Wij kijken of uw reglement voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. (Wet op ondernemingsraden ) en of op basis van uw reglement digitaal kan worden gestemd. Daar waar nodig geven wij advies tot aanpassing van uw reglement.


Checklist

Uw reglement is de basis voor een checklist, waarin alle activiteiten rond de verkiezing worden gepland. Uw checklist is beschikbaar in uw dashboard. In de checklist zijn artikelen uit uw reglement opgenomen. U ziet dus in een oogopslag welke activiteiten er gepland zijn met een relatie naar de artikelen uit uw reglement.


Inrichten verkiezing

Het verkiezingsproces wordt ingericht op basis van het reglement en de afspraken met de klant. Voorbeelden daarvan zijn:

  • De manier waarop de kandidaten worden gepresenteerd op het digitaal stembiljet.
  • De manier waarop met de kiesgerechtigden wordt gecommuniceerd. Per mail of per brief, de frequentie en de inhoud voor de communicatiemomenten.
  • Het stelsel voor de verkiezing.
  • De lay-out van het stembiljet.
  • De spelregels tijdens het stemmen.


Proefconversie kiesregister

De klant moet in staat zijn een kiesregister aan te leveren dat geschikt is om de verkiezing te organiseren. WebElect moet in staat zijn het aangeleverde kiesregister te importeren. Om daar zeker van te zijn voorziet het proces in een proefconversie. Daarbij wordt het aanleveren en importeren van het kiesregister getest en wordt een verslag aan de commissie aangereikt. Daarmee worden de risico’s op fouten in het kiesregister geminimaliseerd.

Hier kunt u een voorbeeld van een kiesregister downloaden. Dit voorbeeld is geoptimaliseerd voor import binnen WebElect. Bij voorkeur aan te leveren in een excel werkblad.
Voorbeeld kiesregister


Kandidaten

De kandidaten worden geworven via de vakbonden en binnen de niet georganiseerde medewerkers. Kandidaten kunnen hun campagneteksten invoeren met behulp van de verkiezingsapplicatie. Ook kunnen zij een afbeelding uploaden. Campagnetekst en afbeelding kunnen op het stembiljet worden getoond. Als WebElect de mailadressen van de kandidaten ontvangt ontvangen zij van WebElect een mail, waarmee zij toegang krijgen tot deze functies binnen het verkiezingsprogramma.

Hier kunt u een voorbeeld van een kandidaten bestand downloaden. Dit voorbeeld is geoptimaliseerd voor import binnen WebElect. Bij voorkeur aan te leveren in een excel werkblad.
Voorbeeld kandidaten


Communicatie teksten

WebElect bepaalt samen met u welke communicatie middelen (e-mail, brief) en welke communicatie momenten ingezet worden. De standaard teksten zijn voor u beschikbaar in uw dashboard. U kunt deze teksten naar uw eigen smaak aanpassen. Hierdoor hoeven er geen tekst bestanden over en weer gestuurd te worden en zijn fouten uitgesloten.


Kiezers oproepen

Om te kunnen stemmen ontvangen de kiesgerechtigden een oproeping met daarin alle informatie om te kunnen stemmen. In de oproeping staat omschreven hoe de kiezer kan stemmen en welke codes hij daarvoor nodig heeft. De kiezer krijgt namelijk toegang tot het stembiljet op basis van een unieke combinatie van inlogcode en wachtwoord, beide bestaande uit 5 getallen. Door deze oproeping voldoet de verkiezingscommissie aan haar verplichting alle kiesgerechtigden in staat te stellen hun stem uit te brengen. De verkiezingscommissie bepaalt de manier waarop de oproepingen worden verzonden. Bij verzending uitsluitend per e-mail dient langdurige verloven, medewerkers waarvan geen mail adres bekend is.

Alternatieven
WebElect voorziet in twee alternatieven als een kiezer zelf niet in staat is om digitaal te stemmen. Hij kan dan een collega vragen om voor hem te stemmen en deze een volmacht geven. WebElect voorziet in het stemmen per volmacht, waarbij de stem wordt overgedragen aan de kiezer die gemachtigd werd. Een kiezer kan ook verzoeken om schriftelijk te mogen stemmen. Hij ontvangt dan een stembiljet met retourenveloppe op het huisadres. De digitale stem wordt in dat geval geblokkeerd.


Stemmen

Direct nadat de stembus geopend is ontvangen de kiesgerechtigden, waarvan een mail adres bekend is, een e-mail met daarin een link om te stemmen. Alle benodigde codes om te stemmen zijn in de link opgenomen, zodat met de link meteen gestemd kan worden. Kiesgerechtigden zonder e-mail kunnen vanaf het moment van openen stemmen aan de hand van de gegevens in de oproeping.

Herinneringsmail
WebElect stuurt een herinneringsmail aan de kiesgerechtigden, waarvan een mail adres bekend is en die op het afgesproken moment nog niet gestemd hebben. Ook deze mail bevat een knop/link waarmee direct gestemd kan worden. Alle benodigde codes zijn in de link opgenomen.


Uitslag

Direct na het sluiten van de stembus is de uitslag bekend. U ontvangt enkele minuten na sluiting een e-mail en vanaf dat moment kunt u de uitslag online bekijken.

Bij verkiezingen volgens het lijstenstelsel wordt een voorstel zetelverdeling aan de commissie aangereikt. De verkiezingscommissie blijft ALTIJD verantwoordelijk voor de zetelverdeling op basis van de verkiezingsuitslag.